SZCZYT KLIMATYCZNY 2018 COP24 KATOWICE

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej.

W roku 2018 Szczyt klimatyczny ONZ odbędzie się w Katowicach w dniach 3-14 grudnia.
Udział weźmie około 30 tysięcy uczestników z około 200 krajów z całego świata. Obrady będą dotyczyć globalnej ochrony klimatu. Udział wezmą m.in. przedstawiciele rządów, dyplomaci, naukowcy, aktywiści oraz reprezentanci organizacji pozarządowych i sfery biznesu, dla których ochrona środowiska ma ogromne znaczenie.

W ramach tegorocznego szczytu odbędą się:

 • 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów
 • Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24)
 • 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP14)
  Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1)


Konferencje będą odbywać się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Spodku w Katowickiej Strefie Kultury.
Nasze biuro wynajmu samochodów znajduje się w odległości 500 metrów.
https://www.google.pl/maps/place/JOKA/WYNAJEM/SAMOCHODÓW  

→   Wypożycz samochód w cenie specjalnej online !


DLACZEGO KATOWICE?

 • PRZEMIANA MIASTA

Rewitalizacja terenów pokopalnianych pozwoliła na stworzenie Strefy Kultury – przestrzeni unikatowej w skali kraju. Nowe siedziby Muzeum Śląskiego, NOSPR-u i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w towarzystwie legendarnego „Spodka” budują prestiż miasta, przyciągając do centrum zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów.

 • METROPOLIA

Katowice to nie tylko ok. 300-tysięczne miasto, ale też serce Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, skupiającej 41 miast i gmin, zamieszkiwanych przez ponad 2 mln osób. Utworzony w lipcu 2017 r. wielkomiejski organizm to wyraz wspólnego zaangażowania i troski o dobro regionu, który daje realną szansę na przyspieszony, dynamiczny rozwój.

 • TRANSFORMACJA GOSPODARCZA

Region tradycyjnie kojarzony z górnictwem i przemysłem ciężkim sukcesywnie dąży do bycia liderem innowacji i nowych technologii. Te aspiracje znajdują odzwierciedlenie w rozwoju nowoczesnych sektorów biznesu i zrównoważonych inwestycjach.

 • MIASTO WYDARZEŃ

Katowice jako gospodarz wielu imprez o skali międzynarodowej są doskonale przygotowane do organizacji wielkich konferencji. Najnowocześniejsze centrum kongresowe w Polsce, rozwinięta baza hotelowa i sieć transportowa to wyróżniki, które czynią stolicę metropolii miastem turystyki biznesowej.

 • EKOODPOWIEDZIALNOŚĆ

Miasto z bogatym doświadczeniem w zakresie niwelowania skutków wieloletniej degradacji środowiska. Dzięki podejmowanym działaniom wyraźnie poprawia się jakość powietrza, stan środowiska naturalnego, a poprzez to także jakość życia mieszkańców.

 • KOMUNIKACJA

Trzy międzynarodowe lotniska (KTW i KRK, OSR), dwie autostrady, drogi krajowe i regionalne, nowoczesna kolej i transport publiczny tworzą rozbudowaną sieć komunikacyjną, która zapewnia możliwość łatwego dotarcia do miasta z niemal każdej części kraju i świata.

W folderze „KATOWICE Zone of culture” wydanym przez Urząd Miasta Katowice zaprezentowano miasto KATOWICE:
http://cop24.katowice.eu/assets/doc/2017_Zone_of_culture.PDF

poland-katowice-cop24

Informacje: http://cop24.katowice.eu/

Możliwość komentowania jest wyłączona.