SZCZYT KLIMATYCZNY 2018 COP24 KATOWICE

Listopad 15th, 2018 by

SZCZYT KLIMATYCZNY 2018 COP24 KATOWICE

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej.

W roku 2018 Szczyt klimatyczny ONZ odbędzie się w Katowicach w dniach 3-14 grudnia.
Udział weźmie około 30 tysięcy uczestników z około 200 krajów z całego świata. Obrady będą dotyczyć globalnej ochrony klimatu. Udział wezmą m.in. przedstawiciele rządów, dyplomaci, naukowcy, aktywiści oraz reprezentanci organizacji pozarządowych i sfery biznesu, dla których ochrona środowiska ma ogromne znaczenie.

W ramach tegorocznego szczytu odbędą się:

 • 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów
 • Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24)
 • 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP14)
  Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1)


Konferencje będą odbywać się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Spodku w Katowickiej Strefie Kultury.
Nasze biuro wynajmu samochodów znajduje się w odległości 500 metrów.
https://www.google.pl/maps/place/JOKA/WYNAJEM/SAMOCHODÓW  

→   Wypożycz samochód w cenie specjalnej online !


DLACZEGO KATOWICE?

 • PRZEMIANA MIASTA

Rewitalizacja terenów pokopalnianych pozwoliła na stworzenie Strefy Kultury – przestrzeni unikatowej w skali kraju. Nowe siedziby Muzeum Śląskiego, NOSPR-u i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w towarzystwie legendarnego „Spodka” budują prestiż miasta, przyciągając do centrum zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów.

 • METROPOLIA

Katowice to nie tylko ok. 300-tysięczne miasto, ale też serce Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, skupiającej 41 miast i gmin, zamieszkiwanych przez ponad 2 mln osób. Utworzony w lipcu 2017 r. wielkomiejski organizm to wyraz wspólnego zaangażowania i troski o dobro regionu, który daje realną szansę na przyspieszony, dynamiczny rozwój.

 • TRANSFORMACJA GOSPODARCZA

Region tradycyjnie kojarzony z górnictwem i przemysłem ciężkim sukcesywnie dąży do bycia liderem innowacji i nowych technologii. Te aspiracje znajdują odzwierciedlenie w rozwoju nowoczesnych sektorów biznesu i zrównoważonych inwestycjach.

 • MIASTO WYDARZEŃ

Katowice jako gospodarz wielu imprez o skali międzynarodowej są doskonale przygotowane do organizacji wielkich konferencji. Najnowocześniejsze centrum kongresowe w Polsce, rozwinięta baza hotelowa i sieć transportowa to wyróżniki, które czynią stolicę metropolii miastem turystyki biznesowej.

 • EKOODPOWIEDZIALNOŚĆ

Miasto z bogatym doświadczeniem w zakresie niwelowania skutków wieloletniej degradacji środowiska. Dzięki podejmowanym działaniom wyraźnie poprawia się jakość powietrza, stan środowiska naturalnego, a poprzez to także jakość życia mieszkańców.

 • KOMUNIKACJA

Trzy międzynarodowe lotniska (KTW i KRK, OSR), dwie autostrady, drogi krajowe i regionalne, nowoczesna kolej i transport publiczny tworzą rozbudowaną sieć komunikacyjną, która zapewnia możliwość łatwego dotarcia do miasta z niemal każdej części kraju i świata.

W folderze „KATOWICE Zone of culture” wydanym przez Urząd Miasta Katowice zaprezentowano miasto KATOWICE:
http://cop24.katowice.eu/assets/doc/2017_Zone_of_culture.PDF

poland-katowice-cop24

Informacje: http://cop24.katowice.eu/