Awaryjne sytuacje na drodze / Roadside Emergency

20 marca, 2018 by

AWARYJNE SYTUACJE NA DRODZE

1. Zasady, których należy przestrzegać w sytuacjach zagrożenia
W sytuacji zagrożenia za kierownicą, złotą zasadą jest zachowanie spokoju i brak paniki. Zachowanie opanowania pozwoli na podejmowanie rozsądnych decyzji w momencie, kiedy każda sekunda jest cenna.
√  Priorytetem jest ratowanie życia. Jeżeli wypadek jest nieunikniony, priorytetem jest bezpieczeństwo osób w nim uczestniczących.
√  Manewrowanie pojazdem przed hamowaniem.
√  Jadąc z dużą prędkością w chwili zagrożenia wypadkiem, staraj się unikać wykonywania gwałtownych ruchów kierownicą, ponieważ może to pogorszyć sytuację.
√  Mniejsza prędkość pozwala na bezpieczniejszą jazdę i zmniejsza siłę zderzenia. Staraj się jak najbardziej zmniejszyć prędkość.
√  Natychmiast włącz światła awaryjne.
√  Jeżeli na drodze wystąpiło jakiekolwiek zagrożenie, natychmiast włącz światła awaryjne, aby ostrzec innych użytków drogi.

Pamiętaj !

Nagłe skręty kierownicy przy dużej prędkości mogą spowodować wypadek, który inaczej byłby możliwy do uniknięcia. Ostre manewrowanie może spowodować wpadnięcie pojazdu w poślizg lub koziołkowanie.

2. Przebicie opony

√  Staraj się utrzymać tor pojazdu tak prosto, jak to możliwe.
√  Nie hamuj zbyt ostro. Hamuj umiarkowanie, aby zmniejszyć prędkość.
√  Zredukuj bieg i hamuj silnikiem.

Pamiętaj !

Zawsze trzymaj obie ręce pewnie na kierownicy. W razie wybuchu opony może to ocalić Ci życie.

3. Środki ostrożności przy utracie panowania nad pojazdem

Tracąc kontrolę nad pojazdem, postaraj się wykonać następujące czynności:
√  Delikatnie zdejmij nogę z gazu.
√  Skręć kierownicę w kierunku, w którym zniosło tył pojazdu.
√  Nie zaciągaj hamulca ręcznego przy bardzo dużej prędkości.
√  Zredukuj bieg i hamuj silnikiem.
√  Włącz światła awaryjne tak szybko, jak to możliwe.
√  Zjedź na pobocze lub w bezpieczne miejsce i ustaw trójkąt ostrzegawczy.
√  Zaciągnij hamulec ręczny.

4. Środki bezpieczeństwa, gdy hamulec nie działa
Jeżeli hamulce przestały działać, chwyć mocniej kierownicę. Jeżeli hamulce przestały działać przed zakrętem, najpierw skup się na utrzymaniu kierunku jazdy, a następnie spróbuj zwolnić. Przy prędkości poniżej 30 km/h użyj hamulca ręcznego i szybko zredukuj bieg.
√  Redukuj biegi, aby zwolnić.
√  Włącz światła awaryjne.
√  Przy prędkości ok. 30 km/h spróbuj zatrzymać pojazd hamulcem ręcznym.
√  Wykorzystuj wzniesienia tereny i przeszkody, aby zatrzymać pojazd.
√  Jeżeli hamulec odmawia posłuszeństwa przy podjeździe pod górę, szybko zredukuj bieg i zaciągnij hamulec ręczny, aby zatrzymać samochód.
√  Jeżeli nie masz wyboru i musisz natychmiast zatrzymać pojazd, wjedź jego prawą stroną w barierkę ochronną. Priorytetem jest Twoje bezpieczeństwo.
√  Jeżeli to możliwe, zaparkuj na poboczu.

Pamiętaj !
Sprawdzaj hamulce przed podróżą. Jeżeli czeka Cię zjazd stromym zboczem, sprawdź sprawność hamulców.

IN CASE OF ROADSIDE EMERGENCY

1. Principles to follow in an emergency
When faced with an emergency driving situation, the golden rule is to remain calm and not to panic. These will help you make rational, calm decisions when every second counts.
√  You main priority is to save lives. If an accident is unavoidable, take priority actions that ensure the safety of human life. Cars can be replaced, people can’t.
√  Steer before braking – try and brake in a straight line if possible.
√  If you are driving at high speed when the emergency occurs, try to avoid sudden steering.
√  You can steer far more effectively at slower speeds, and reduce the impact of the collision. So aim to slow down as much as possible.
√  Turn on your hazard lights immediately.

Notice !
Sudden steering at high speed may result in accidents that can otherwise be avoided. It may cause the vehicle to skid into a collision or even turn over.

2. Responding to a puncture while moving
√  Keep the direction of the car as straight as possible.
√  Don’t brake too hard. Brake slowly to lower the speed.
√  Shift to a lower gear quickly, and use the engine to slow down.
√  Bring the car to a halt in a safe place.

Notice !
Always keep both hands on the steering wheel and grip firmly. This may save your life in case of a sudden rapid deflation.

3. Emergency measures during loss of steering control
When you lose control of your steering, the following actions should be taken:
√  Release the accelerator pedal gently.
√  Steer the car in the direction where the back of the car is sliding.
√  Do not use the hand brake when the speed is very high.
√  Shift to lower gear quickly and use the engine to slow down.
√  Turn on the hazard lights as quickly as you can.
√  Park on a safe spot and set up warning signs.
√  Apply hand brake.

4. Emergency measures when the brake doesn’t work
If your brakes stop working, hold the steering wheel more firmly. If this happens before entering a bend, try and control the direction first. Then try to slow down. Apply the hand brake if the speed is below 20 km/h. Then shift quickly to a lower gear.
√  Shift down gears step by step to slow down.
√  Turn on the emergency alarm lights.
√  Use the handbrake to stop the car if the speed is below 20 km/h.
√  Use slopes or obstacles to help stop the car.
√  If your brake stops working when going up a slope, shift quickly to lower gear, then use the handbrake to park the car.
√  If available, park in an emergency parking lane, lay by or hard shoulder. If not, then anywhere away from fast traffic.

Notice !
Test brakes before your journey. Always test your brakes when you first start down a steep hill or if you have driven through standing water.